خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام
خانه / مقالات / درمان سرطان توسط میدان های الکتریکی

درمان سرطان توسط میدان های الکتریکی

درمان سرطان توسط میدان های الکتریکی

جراحی ، شیمی درمانی و اشعه درمانی بهترین روشهای شناخته شده برای درمان سرطان هستند.(بیل دویل) یک روش نوین به نام میدان های درمان کننده تومور را معرفی می نماید که از میدانهای الکتریکی برای قطع روند سرطانی تقسیم سلولها استفاده می شود.هنوز درابتدای راه – و فقط برای نوعی خاصی از سرطان تایید شده – درمان به همراه یک مزیت بزرگ می باشد ، که چیزی جز کیفیت زندگی نیست.

هرکسی در زندگی جامعه ما با سرطان درتماسه– اگر خودش شخصا در تماس نباشه بعد در یک شخص عزیز یا یک عضو خانواده همکار یا دوست درگیر میشه. وقتی زندگی ما توسط سرطان درگیر میشه ما بسرعت یاد میگیریم برای مبارزه با این بیماری اساسا ، سه اسلحه یا ابزار دردسترس ما است: برای مبارزه با این بیماری اساسا ، سه اسلحه یا ابزار دردسترس ما است: برای مبارزه با این بیماری اساسا ، سه اسلحه یا ابزار دردسترس ما است: جراحی-اشعه درمانی و شیمی درمانی. وزمانی که ما درگیر تصمیم گیری برای درمان میشیم مجدد بیمار، یا عزیزانمون و یا اعضای خانواده هر سه ابزار را سبک و سنگین کرده و به محدودیتها و مزایا آگاه میشویم. من از جی و مارک و گروه TEDMED خیلی ممنونم برای اینکه مرا امروز برای معرفی این چهار ابزار که یکی از آنها جدیده و ما آن را میادیم معالجه غده یا تومور مینامیم دعوت کردند. برای اینکه مرا امروز برای معرفی این چهار ابزار که یکی از آنها جدیده و ما آن را میادیم معالجه غده یا تومور مینامیم دعوت کردند. برای اینکه مرا امروز برای معرفی این چهار ابزار که یکی از آنها جدیده و ما آن را میادین معالجه غده یا تومور مینامیم دعوت کردند، برای اینکه مرا امروز برای معرفی این چهار ابزار که یکی از آنها جدیده و ما آن را میادین معالجه غده یا تومور مینامیم دعوت کردند، این ابزار توسط دکتر یورام پلتی کشف شد که پروفسور بازنشسته از تکنیون اسرائیل است. این ابزار توسط دکتر یورام پلتی کشف شد که پروفسور بازنشسته از تکنیون اسراییل است. واونها برای مبارزه با سرطان از میادین الکتریکی با شدت کم استفاده میکنند واونها برای مبارزه با سرطان از میادین الکتریکی با شدت کم استفاده میکنند واونها برای مبارزه با سرطان از میادین الکتریکی با شدت کم استفاده میکنند برای اینکه متوجه شویم میادین معالجه کننده سرطان چگونه کارمیکنند درابتدا نیازداریم که بفهمیم میادین الکتریکی چه هستند.

درابتدا اجازه بدید به چند مورد برداشتهای اشتباه اشاره کنم. درابتدا اجازه بدید به چند مورد برداشتهای اشتباه اشاره کنم. اول از همه اینکه میادین الکتریکی یک جریان الکتریکی نیستند که بسرعت ازمیان بافت عبور کنند. میادین الکتریکی تشعشع یونیزه کننده مثل اشعه X یا اشعه پروتونی نیستند تشعشع یونیزه کننده مثل اشعه X یا اشعه پروتونی نیستند که بافت را بمباران بکنه ومنجر به اختلال نظم DNAشود. ومیادین الکتریکی مغناطیس نیستند. میادین الکتریکی میدان نیروهاست. میادین الکتریکی میدان نیروهاست. واین نیروها برروی اجسامی که بار الکتریکی دارند اثر میگذارند برروی اجسامی که بار الکتریکی دارند اثر میگذارند.

بهترین روش برای تصور کردن میدان الکتریکی ، فکر کردن به نیروی جاذبه و گرانش است. بهترین روش برای تصور کردن میدان الکتریکی ، فکر کردن به نیروی جاذبه و گرانش است. همچنین گرانش یک میدان نیروهاست که برروی اجرام اثر میگذارند. ما میتونیم فضانوردان را درفضا تصور کنیم. اونها درسه جهت براحتی شناورند بدون اینکه هیچ نیرویی روی آنها اثر بگذارد. ولی همانطور که اون شاتل فضایی به زمین برمیگرده و فضانوردان به میدان گرانشی زمین وارد نیز میشوند، اونها شاهد تاثیر گرانش میشوند. اونها بسمت زمین کشیده میشن. وهمانطور که فرود می آیند کاملا درجهت نیروی گرانشی زمین قرار میگیرند. ما البته هممون الان در نیروی گرانشی زمین قرار داریم. برای همینه که همتون روی صندلیهاتون هستید. و برای همینه که همه ما مجبور به استفاده از انرژی ماهیچه ای برای بلند شدن و راه رفتن و بلند کردن اجسام هستیم. برای بلند شدن و راه رفتن و بلند کردن اجسام هستیم.

در سرطان سلولها بسرعت تقسیم میشن و منجربه رشد کنترل نشده تومور میشن. ما میتونیم یک سلولو از جهت الکتریکی که مثل یک حالت فضایی کوچک ، تصور کنیم. ما میتونیم یک سلولو از جهت الکتریکی که مثل یک حالت فضایی کوچک ، تصور کنیم. ما میتونیم یک سلولو از جهت الکتریکی که مثل یک حالت فضایی کوچک ، تصور کنیم. و دراون حالت فضایی ما مواد ژنتیکی که کروموزومها هستند را در داخل یک هسته داریم . و دراون حالت فضایی ما مواد ژنتیکی که کروموزومها هستند را در داخل یک هسته داریم . و دراون حالت فضایی ما مواد ژنتیکی که کروموزومها هستند را در داخل یک هسته داریم . و خارج از مایع سیتوپلاسمس ما پروتیینهای ویژه ای داریم که برای تقسیم سلول لازم میشن که براحتی در سه چهت در این مایع غوطه ورند. که براحتی در سه چهت در این مایع غوطه ورند. مهمتر اینکه این سه نوع پروتیین خاص در میان اجزاء بدنمان بالاترین بار را دارند. مهمتر اینکه این سه نوع پروتیین خاص در میان اجزاء بدنمان بالاترین بار را دارند. مهمتر اینکه این سه نوع پروتیین خاص در میان اجزاء بدنمان بالاترین بار را دارند. وهمانطور که تقسیم سلول آغاز میشود هسته سلول مجزا میشود کروموزومها در میانه سلول بخط میشن کروموزومها در میانه سلول بخط میشن واون پروتیینهای ویژه یک آرایش سه بعدی بخود میگیرن جایی که اونهابهش متصل میشن وبرای اینکه یک زنجیره را شکل بدن ، اونها عینا ته به ته به هم متصل میشوند. وبرای اینکه یک زنجیره را شکل بدن ، اونها عینا ته به ته به هم متصل میشوند. حرکت میکند و به مواد ژنیتیکی متصل میشن و این مواد از یک سلول به سلول دیگر می کشند. حرکت میکند و به مواد ژنیتیکی متصل میشن و این مواد از یک سلول به سلول دیگر می کشند. حرکت میکند و به مواد ژنیتیکی متصل میشن و این مواد از یک سلول به سلول دیگر می کشند. حرکت میکند و به مواد ژنیتیکی متصل میشن و این مواد از یک سلول به سلول دیگر می کشند. حرکت میکند و به مواد ژنیتیکی متصل میشن و این مواد از یک سلول به سلول دیگر می کشند. و این دقیقا اون چیزیه که یک سلول سرطانی را به دوتا سلول سرطانی تبدیل میکنه ودوتا به چهارتا ودرنهایت ما رشد کنترل نشده تومورهر را داریم.

میدانهای درمان کننده سرطان ازمبدلهای بیرونی متصل به یک مولد میدان استفاده میکنند تا یک میدانالکتریکی مصنوعی ایجاد کنند در فضای موجود در ایستگاه. و زمانی که اون ایستگاه سلولی در خلال میدان الکتریکی است برروی اون چروتیینهای بسیار باردار عمل میکنند واونها را دریک امتداد قرار میدهند. واز تشکیل اون زنجیره ممانعت میکنه اون دوکهای تقسیم سلولی که برای درست کردن مواد وراثتی لازم هستند در واردکردن اون مواد در سلولهای مونث. اونچه که ما میبینیم اینه که سلولها تلاش میکنند که در ظرف چند ساعت تقسیم شوند. اونچه که ما میبینیم اینه که سلولها تلاش میکنند که در ظرف چند ساعت تقسیم شوند. واونها داخل به اصطلاح خودکشی سلولی، مرگ سلولی برنامه ریزی شده میشوند ، واونها داخل به اصطلاح خودکشی سلولی، مرگ سلولی برنامه ریزی شده میشوند ، واونها داخل به اصطلاح خودکشی سلولی، مرگ سلولی برنامه ریزی شده میشوند ، یا سلولهای ناسالم مشابهی را تشکیل میدهند و زمانی که تقسیم شده باشند وارد چرخه مرگ سلولی که ازقبل برنامه ریزه شده است میشوند. و زمانی که تقسیم شده باشند وارد چرخه مرگ سلولی که ازقبل برنامه ریزه شده است میشوند. که میتونیم اینو مشاهده کنیم.

چیزی که قصد دارم نشون بدم دو آزمایش آزمایشگاهی است. این محیط کشت سلولیه محیط کشت حقیقی برای سلولهای سرطانی دهانه رحم است. که ما این محیطهای کشت را با یک رنگ سبز فلورسنت رنگ آمیزی کرده ایم. که ما این محیطهای کشت را با یک رنگ سبز فلورسنت رنگ آمیزی کرده ایم. درنتیجه ما میتونیم به این پروتئینها که این زنجیره ها را تشکیل میدهند، نگاه کنیم. درنتیجه ما میتونیم به این پروتئینها که این زنجیره ها را تشکیل میدهند، نگاه کنیم. کلیپ اول نشاندهنده یک تقسیم سلولی طبیعی است بدون میدانهای درمانگر سرطانی. چیزهایی که میبینیم درابتدا یک محیط کشت فعال پراز تقسیمهای سلولی است وبعد یک هسته سلول روشن زمانی که سلولها تقسیم شده باشند. وما میتونین اونها رو ببینیم که درحال تقسیم شدن هستند. زمانی که ما از این میادین استفاده میکنیم– درمقیاس زمانی معین نسبت به محیط کشت معین– درمقیاس زمانی معین نسبت به محیط کشت معین– دوباره یک چیز متفاوت را می بینیم. سلولها برای تقسیم شدن گرد هم می آیند ولی اونها در اون مکان ساکنند. ما دو تا سلول را میبینیم در قسمت بالای صفحه تلاش میکنند که تقسیم شوند. در قسمت بالای صفحه تلاش میکنند که تقسیم شوند. یکی دردرون حلقه مدیریت کردن است. اما ببینید چه مقدار از پروتئینها هنوز درتمامی هسته هستند حتی درون سلولهای درحال تقسیم. اونی که اینجا بالای صفحه است نمیتونه تقسیم بشه. واین حباب ، این غشای حبابی در نشانه شیمایی هست که مرگ سلولی در این سلول هست. واین حباب ، این غشای حبابی در نشانه شیمایی هست که مرگ سلولی در این سلول هست. واین حباب ، این غشای حبابی در نشانه شیمایی هست که مرگ سلولی در این سلول هست.

درتمامی انواع سلولها ، تشکیل رشته های سالم درحال تقسیم برای تقسیم سلولی ضروری هستند. درتمامی انواع سلولها ، تشکیل رشته های سالم درحال تقسیم برای تقسیم سلولی ضروری هستند. درتمامی انواع سلولها ، تشکیل رشته های سالم درحال تقسیم برای تقسیم سلولی ضروری هستند. ما از میادین درمانگر تومور در آزمایشگاه برروی بیش از ۲۰ گونه مختلف از انواع سرطان استفاده کرده ایم ما از میادین درمانگر تومور در آزمایشگاه برروی بیش از ۲۰ گونه مختلف از انواع سرطان استفاده کرده ایم واثرش را در همه آنها دیده ایم. واثرش را در همه آنها دیده ایم. عمدتا، این میادین درمانگرسرطان برروی سلولهای طبیعی که درحال تقسیم نیستند اثری ندارند. عمدتا، این میادین درمانگرسرطان برروی سلولهای طبیعی که درحال تقسیم نیستند اثری ندارند. عمدتا، این میادین درمانگرسرطان برروی سلولهای طبیعی که درحال تقسیم نیستند اثری ندارند.

۱۰ سال پیش دکتر پالتی یک شرکتی بنام novocure به جهت توسعه وکشف یک روش درمانی عملی برای بیماران بنیاد نهاد. به جهت توسعه وکشف یک روش درمانی عملی برای بیماران بنیاد نهاد. دراون زمان اون شرکت دوسیستم را پایه گذاری کرد- یک سیستم برای سرطانهای ناحیه سر و دیگری برای سزطانهای ناحیه شکم و تنه. اولین سرطانی که ماروش متمرکزشدیم یک سرطان مرگبارناحیه مغز بنامGBMبود که هرساله حدود ۱۰۰۰۰ نفر را در ایالات متحده مبتلا به آن میشوند. که هرساله حدود ۱۰۰۰۰ نفر را در ایالات متحده مبتلا به آن میشوند. این یک پیام مرگه. دراین مورد ازسرطان پنج سال زندگی برای کمتر از ۵ درصد از این بیماران انتظار میرود. دراین مورد ازسرطان پنج سال زندگی برای کمتر از ۵ درصد از این بیماران انتظار میرود. وعموم مبتلایان با یک روش درمانی بهینه فقط کمی بیش از یک سال دوام میاورند وفقط تنها درحدود ۷ماه پس از اولین باری که درمان شروع میشه وبعد برمیگرده ومجددا شروع به رشد میکنه.

اون شرکت دراولین مرحله شروع درمانیش سه آزمایش اتفاقی را بکار بست اون شرکت دراولین مرحله شروع درمانیش سه آزمایش اتفاقی را بکار بست دربیماران مبتلا به GBMراجعه. که اینها اون بیماران هستند که تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند مقداربالایی از اشعه در ناحیه سر دریافت کرده بودند وخط اول شیمی درمانی با شکست مواجه شده بود وتومور اونها مجددا داشت رشد میکرد. ما این بیماران را به دوگروه تقسیم کردیم. گروه اول خط دوم شیمی درمانی را دریافت کردند که انتظار میرود طول عمرشونو دوبرابر بشه در برابر اینکه هیچ درمانی انجام ندهند–یعنی اگر درمانی دریافت نکنند مثلا ۱ ماه و پس از این درمان دوماه طول عمر داشته باشند- وگروه دوم تنها تحت درمان با میادین درمانگر سرطان قراربگیرند. چیزی که ما در اون آزمایش شاهد بودیم در هردوگروه یعنی گروه شیمی درمانی وگروه میادین درمانگر تومور امید به زندگی مانند هم بودند. اما مهم اینکه گروهی که با میادین اکتریکی درمان میشدند از هیچکدام از عوارض جانبی بیماران شیمی درمانی زجر نمیبردند. اونها درد نداشتند از هیچکدام از عفونتها تهوع و اسهال زجر نمیبردند یا از یبوستها و یا خستگیها که ما انتظارشو داریم.

برپایه این آزمایشات در آپریل اون سال سازمان دارو و غذا روش درمانی با این میادین الکتریکی را تایید نمود برای استفاده ودرمان برروی بیماران سرطانی که مبتلا به GBMراجعه هستند. مهم اینکه این برای اولین بار بود که سازمان دارو و غذا یک روش مدعی بهبوددهنده کیفیت زندگی را در یک روش درمانی سرطان را به روشهایش اضافه مینمود که سازمان دارو و غذا یک روش مدعی بهبوددهنده کیفیت زندگی را در یک روش درمانی سرطان را به روشهایش اضافه مینمود که سازمان دارو و غذا یک روش مدعی بهبوددهنده کیفیت زندگی را در یک روش درمانی سرطان را به روشهایش اضافه مینمود.

خُب حالا میخواهم یکی از بیماران در این آزمایش را به شما نشان دهم. خُب حالا میخواهم یکی از بیماران در این آزمایش را به شما نشان دهم. خُب حالا میخواهم یکی از بیماران در این آزمایش را به شما نشان دهم. رابرت دیل باندی یک قهرمان معروف در مسابقات دوچرخه سواری سوسسی است. او برنده مدال طلا در مسکو شد در مسابقه ۴۰۰۰ متر امدادی و۵ سال پیش او یک مبتلا به سرطان مرگبار مغز شد. روش درمانی استاندارد برای وی بکاربرده شد. بر روی او عمل جراحی انجام شد. تابش اشعه با دوز بالا بر روی وی انجام شد. واو درمان با خط اول شیمی درمانی را دریافت کرد. یکسال پس از این درمان– درواقع این MRIابتداییش است. میتونید ببینید که نواحی سیاه رنگ در ربع فوقانی راست تصویر نواحی هستند که او عمل جراحی انجام داده بوده است. ویکسال پس از درمان تومور با شدت بسیار بیشتری برگشت اون توده ابر مانند سفید رنگ که میبینید برگشت مجدد تومور است.

دراین هنگام پزشکان به او گفتند او فقط ۳ماه دیگر زنده خواهد بود. او به آزمایشهای ما ورود پیدا کرد. واینجا میتونیم ببینیمش که داره درمان میگیره اول ازهمه بگم که این الکترودها تهاجمی ودردآور نیستند. اونها به پوست متصل میشن در ناحیه ای که تومور وجود داره میتونید اینجا مشاهده کنید که یک تکنسین داره اونها را مانند بانداژکردن روی محل قرار میده بیماران یادمیگیرند که اینکارو خودشون انجام بدهند وپس از اون بیماران میتونند تمام فعالیتهای روزانشونو بطور عادی انجام بدهند. این هیچ خستگی بهمراه نداره این چیزی نیست که “سرشیمیایی “نامیده میشه. این احساسی نداره تداخلی با کامپیوتر یا سایر وسایل الکترونیکی نداره تداخلی با کامپیوتر یا سایر وسایل الکترونیکی نداره ودرمان بطور مستمر انجام میشه حتی درمنزل بدون اینکه مجبورباشه به بیمارستان بره بطور دوره ای یا مستمر.

این دوباره تصاویر روبرت است که از میادین الکترونکی استفاده میکنه. این دوباره تصاویر روبرت است که از میادین الکترونکی استفاده میکنه. این روشیه که باید زمان بهش داد تا اثرشو نشون بده. این یک وسیله پزشکیه وقتی که روشن باشه کار میکنه. اما موقعی ما میتونیم ببینیم ماه ششمه که تومور به درمان جواب داده وشروع به کوچک شدن کرده. این هنوز اونجاست. درماه ۱۲ ما میتونیم بحث کنیم که آیا کمی از ماده درکناره لبه ها هست یا نه، اما اساسا کاملا ازبین رفته. ۵ سال از زمانی که بیماری رابرت تشخیص داده شده گداشته و او هنوز زنده است، از همه مهمتر اینکه او سالمه و سرکار میره. میخواهم به بگذارم که او احساسش را از این شیوه درمان با کلمات خودش بیان کنه. در این کلیپ کوتاه میخواهم به بگذارم که او احساسش را از این شیوه درمان با کلمات خودش بیان کنه. در این کلیپ کوتاه میخواهم به بگذارم که او احساسش را از این شیوه درمان با کلمات خودش بیان کنه.

(ویدیو) رابرت دیل باندی:کیفیت زندگیم که امروز دارم از سطحی که مردم ممکنه گمان کنند کمی متفاوته. (ویدیو) رابرت دیل باندی:کیفیت زندگیم که امروز دارم از سطحی که مردم ممکنه گمان کنند کمی متفاوته. (ویدیو) رابرت دیل باندی:کیفیت زندگیم که امروز دارم از سطحی که مردم ممکنه گمان کنند کمی متفاوته. من شادترین..شادترین فرد دردنیا هستم. وهرروزصبح من از زندگی قدردانی میکنم. شبها خیلی خوب بخواب میرم ومن تکرار میکنم شادترین فرد دردنیا هستم وخیلی ممنونم که زنده هستم.

بنیاد نُواکر داره روی سرطان ریه به عنوان هدف دوم هم کار میکنه. بنیاد نُواکر داره روی سرطان ریه به عنوان هدف دوم هم کار میکنه. ما یک فاز دومرحله ای را اجرا کرده ایم درسوییس مجددا روی بیمارانی که بیماری دوباره برگشته کار میکنیم – بیمارانی که درمان استاندارد را دریافت کرده اند و سرطان دوباره برگشته. بیمارانی که درمان استاندارد را دریافت کرده اند و سرطان دوباره برگشته. من میخواهم کلبپ دیگه ای را بهتون نشون بدم از خانمی بنام لیدیا. لیدیا یک کشاورز ۶۶ ساله است که درسوییس زندگی میکنه. بیماری او پنج سال پیش سرطان ریه تشخیص داده شد. بیماری او پنج سال پیش سرطان ریه تشخیص داده شد. برروی او چهار نوع مختلف از درمانهای شیمی درمانی انجام شد. در طی دوسال هیچکدامشون تاثیری نداشتند. سرطانش شروع به رشد نمود سه سال پیش او وارد آزمایشات سرطان ریه این مرکز شد.

میتونید ببینید در مورد او او داره نشانهای پیکانی شکل مشخص کننده را به تن میکنه یکی درجلوی سینه یکی در پشت وجفت بعدی از طرفی به طرف دیگه ازروی کبدش. شما میتونید مولد این میدانها را ببینید ولی مهم اینه که میتونید ببینید اوداره زندگی روزمرشو میکنه اوداره مزرعشو مدیریت میکنه. او با بچه ها ونوه هاش درارتباطه. وزمانی که باهاش حرف زدیم اوگفت زمانی که شیمی درمانیشو انجام میداده ماهی یکبار برای تزریق دارو مجبور به رفتن به بیمارستان بوده. تمام خانواده اش در عذاب بودند همانطور که عوارض ناخواسته داروهاش ظاهر میشده تا وقتی که بره. او الان میتونه تمام فعالیتهای مربوط به مزرعشو انجام بده این هنوز اول راهه.

درآزمایشگاه ما شباهتهای زیادی مشاهده کردیم بین شیمی درمانی و روش درمانی خودمون. این تحقیقیه که داره در دانشکده پزشکی هاروارد انجام میشه برای انتخاب جفتهای بهینه بجهت افزیش حداکثری مزایایش. ما باورداریم که روش ما با تشعشع عمل خواهد کرد و مکانیسم خود-ترمیمی که داریم را قطع خواهد نمود. این الانه یک پروژه تحقیقاتی جدیده که در کارولینسکا در سوئد درحال انجام است برای اثبات این فرضیه.

ما آزمایشات بیشتری طراحی کرده ایم درجهت درمان سرطان ریه سرطان غده لوزالمعده وسرطان تخمدانها وسرطان سینه. ومن اعتقاد راسخ دارم که در ۱۰ سال آینده روش میادین درمانگر تومور یک سلاح دردسترس پزشکان و بیماران درجهت این سرطانهای صعب العلاج خواهد بود. ومن بشدت امیدوارم که در دهه های آینده قدمهای بسیاربزرگی خواهیم برداشت درکاهش نرخ مرگ و میر که درمورد این بیماریها چالش برانگیزه.

با عضویت در سایت همیار فیزیک میتونید از قرار گرفتن تمام مطالب جدید سایت ما باخبر بشید.

درباره ی مدیر سایت

محمد پوررضا مدرس فیزیک کنکور مدرک تحصیلی او کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف بوده و زمینه پایان‌نامه ایشان فوتوسنتز مصنوعی با استفاه از فرایند تجزیه آب می‌باشد.

مطلب پیشنهادی

دومین فرود روی سطح ماه

دومین فرود روی سطح ماه

دومین فرود روی سطح ماه دومین فرود روی سطح ماه – Chang’e-4 اولین تصاویر خود از سطح …

یک دیدگاه

  1. با سلام عالی بود!! میشه لطف کنید منبع این پست رو به ایمیل من بفرستید ؟؟
    ممنون میشم !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.